Goblin Slayer Year One - Tome 03 (3)

Auteur(s) : Kumo KAGYU, Kento SAKAEDA, Noboru KANNATUKI, Shingo ADACHI
Editeur : Kurokawa
Parution : Mars 2020
192 pages
ISBN : 978-2-3685-2945-4
7,65 €