Nihon no shimajima mukashi to ima [9784003118023]

Nihon no shimajima mukashi to ima [9784003118023]

Auteur : Sawako Ariyoshi

Editeur : ToÌ"kyoÌ" : Iwanamishoten, 2009.

Parution : Février 2009
ISBN : 978-4-0031-1802-3
29,52 €