Akujo ni tsuite [9784101132198]

Akujo ni tsuite [9784101132198]

Auteur : Sawako Ariyoshi

Editeur : ToÌ"kyoÌ" : ShinchoÌ"sha, ShoÌ"wa 58 [1983]

Parution : Juin 2006
ISBN : 978-4-1011-3219-8
15,87 €