Kaimaku beru wa hanayaka ni [9784101132211]

Kaimaku beru wa hanayaka ni [9784101132211]

Auteur : Sawako Ariyoshi

Editeur : ToÌ"kyoÌ" : ShinchoÌ"sha, ShoÌ"wa 59 [1984]

Parution : Août 2008
ISBN : 978-4-1011-3221-1